Vejen

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Revideret 31. marts 2010   

 

2010: Bestyrelsen har med udgangspunkt i NCC's vejeftersyn d. 31. marts besluttet straks at få foretaget revneforsegling. Dette vil blive gjort mandag d. 12 april.


2015/16: Tårnby Kommune påtænker at renovere kloak. Dette medfører omfattende gravearbejde i vejbanen, primært i ulige side.


2017/18: Det må forventes at vejbanen er udtjent. Da vejen må kunne forventes at have sat sig efter gravearbejdet i forbindelse med kloakrenoveringen, mener bestyrelsen, at det vil være et godt tidspunkt tid at få lagt nyt slidlag.


Iøvrigt skal der tages stilling til eventuel udskiftning af kantstene. Det vil muligvis være fornuftigt at gøre dette i forbindelse med gravearbejdet i 2015/16, da underlaget således vil have sat sig når vi når frem til 2017/18, hvor det vil være tid for et nyt slailag. Alternativt kunne vi vælge at renovere alle kantstene og borter i 2011 i forbindelse med DONG's gravearbejde. Bestyrelsen overvejer hvilken løsning, de vil anbefale.

 


Nabohjælp


Vi har på Skalbjergvej mange beboere med skiftende eller ingen arbejdstid. Derfor bliver der altid holdt godt øje med hvem der færdes på vejen.

Men for at gøre det endnu sværere for folk med skumle hensigter at udføre deres hverv her på vejen, opfordres alle på vejen til fortælle deres naboer hvornår de evt. er bortrejst, så der kan blive holdt ekstra godt øje med huset.

 

Grundejerforeningen Skalbjerg


"Grundejerforeningen Skalbjerg" blev stiftet d. 28 september 1958 ved sammenlægning af "Parcelforeningen Skalbjerg" (ulige numre) og "Grundejerforeningen Broager" (lige numre), begge stiftet i 1940.


Grundejerforeningen Skalbjerg tæller 24 parceller beliggende på Skalbjergvej, inklusiv hjørnegrundene.

Foreningen fortager forskellige sociale og praktiske opgaver jævnføre foreningens vedtægter.