Udlån

Udlån til medlemmerne

Grundejerforeningen har en række ting og maskiner som medlemmerne af foreningen kan låne:

Fejemaskine:

Vær opmærksom på at selvom foreningen nu fejer sne på fortovene, er det stadig den enkelte grundejers ansvar, at der er fejet!

Når der begynder at falde sne, er det vigtigt at parkerede biler ikke holder oppe på kantstenen, da det besværliggør arbejdet med snerydningsmaskinen. Vær opmærksom på det og fortæl også Jeres gæster det.

Fejemaskinen kan lånes gratis til fejning på vejen og grundene når den ikke er i brug af snerydningsholdet.Havefræser:

Fræseren kan lånes for 50 kr. pr. dag.

Den skal afleveres i rengjort stand.Party- telt

Vores party-telt som benyttes til vores fællesfester kan også lånes af beboerne til egne arrangementer.

Det skal afleveres rengjort og tørt.

(Dette tages op på generalforsamlingen d.2/6-21 om det skal sælges)


Bestik & service

Vores bestik og service som benyttes til vores fællesfester kan også lånes af beboerne til egne arrangementer.

Der er service til 40 kuverter, bestående af middags tallerken, kniv&gaffek samt kaffekop med udenkop & sidetallerken.

Det skal skal afleveres i rengjort stand.

(Dette tages op på generalforsamlingen d.2/6-21 om det skal sælges)

...

Nabohjælp


Vi har på Skalbjergvej mange beboere med skiftende eller ingen arbejdstid. Derfor bliver der altid holdt godt øje med hvem der færdes på vejen.

Men for at gøre det endnu sværere for folk med skumle hensigter at udføre deres hverv her på vejen, opfordres alle på vejen til fortælle deres naboer hvornår de evt. er bortrejst, så der kan blive holdt ekstra godt øje med huset.

 

Grundejerforeningen Skalbjerg


"Grundejerforeningen Skalbjerg" blev stiftet d. 28 september 1958 ved sammenlægning af "Parcelforeningen Skalbjerg" (ulige numre) og "Grundejerforeningen Broager" (lige numre), begge stiftet i 1940.


Grundejerforeningen Skalbjerg tæller 24 parceller beliggende på Skalbjergvej, inklusiv hjørnegrundene.

Foreningen fortager forskellige sociale og praktiske opgaver jævnføre foreningens vedtægter.