Snerydning

Snerydningsordning

STATUS:


Vinteren 20/21. 


Husk:

at på Skalbjergvej påhviler det ejerne af ejendommene, at rydde vejarealet inkl. fortov for sne ud for ejendommen. Se kommunens folder om snerydning her.

at grundejerforeningens snerydningshold er et hold af frivillige, der hjælper til. Snerydningsholdet har ikke ansvaret for at rydde sne. Det er blot en hjælp.

at foreningens fejeordning KUN gælder fortovene (altså ikke vejen). Fortovene ryddes også på Glamsbjergvej og Englandsvej ud for hjørnegrundene.

ordningen inkluderer IKKE saltning.

at hvis fejemaskinen går i stykker, eller fejeordningen af andre grunde ikke virker, vil der staks blive delt sedler ud til alle grundejerne, så de er klar over dette. Status for snerydningsordningen kan så følges her på siden.

at om vinteren er det specielt vigtigt ikke at parkere delvist på fortovet, da det så er umuligt at passere med fejemaskinen.


Regler (for snemændene):

Husk at lukke for benzinen på benzinhanen efter brug.

Sørg for at fylde benzindunken, hvis du tømmer den. Udgiften refunderes af kassereren ved aflevering af kvittering.

Undgå at belaste kosten hårdt. Den må kun fjerne løs sne, og ikke presses hårdt mod underlaget.


Snerydning udføres denne vinter af:

Casper, John, Tommi og Ole.


Fejemaskinen:

Foreningen har købt ny fejemaskine model er pt ukendt i skrivende stund.


...

Nabohjælp


Vi har på Skalbjergvej mange beboere med skiftende eller ingen arbejdstid. Derfor bliver der altid holdt godt øje med hvem der færdes på vejen.

Men for at gøre det endnu sværere for folk med skumle hensigter at udføre deres hverv her på vejen, opfordres alle på vejen til fortælle deres naboer hvornår de evt. er bortrejst, så der kan blive holdt ekstra godt øje med huset.

 

Grundejerforeningen Skalbjerg


"Grundejerforeningen Skalbjerg" blev stiftet d. 28 september 1958 ved sammenlægning af "Parcelforeningen Skalbjerg" (ulige numre) og "Grundejerforeningen Broager" (lige numre), begge stiftet i 1940.


Grundejerforeningen Skalbjerg tæller 24 parceller beliggende på Skalbjergvej, inklusiv hjørnegrundene.

Foreningen fortager forskellige sociale og praktiske opgaver jævnføre foreningens vedtægter.