Almenak

Almenak

Grundejerforeningen forsøger at opbygge en historisk oversigt over større hændelser her på vejen. Det kunne være når huse skifter ejere, vedligehold (af vej/kloak/elforsyning)fødsler, dødsfald, ...


Så hvis I har nogle hændelser, I gerne vil have med, må I meget gerne maile dem til mig på webmaster@skalbjergvej.dk. Så vil jeg lægge dem ind i almanakken.


Nabohjælp


Vi har på Skalbjergvej mange beboere med skiftende eller ingen arbejdstid. Derfor bliver der altid holdt godt øje med hvem der færdes på vejen.

Men for at gøre det endnu sværere for folk med skumle hensigter at udføre deres hverv her på vejen, opfordres alle på vejen til fortælle deres naboer hvornår de evt. er bortrejst, så der kan blive holdt ekstra godt øje med huset.

 

Grundejerforeningen Skalbjerg


"Grundejerforeningen Skalbjerg" blev stiftet d. 28 september 1958 ved sammenlægning af "Parcelforeningen Skalbjerg" (ulige numre) og "Grundejerforeningen Broager" (lige numre), begge stiftet i 1940.


Grundejerforeningen Skalbjerg tæller 24 parceller beliggende på Skalbjergvej, inklusiv hjørnegrundene.

Foreningen fortager forskellige sociale og praktiske opgaver jævnføre foreningens vedtægter.